Lidmaatschappen

In het belang van een goede beroepsuitoefening stelt de Nederlandse Orde van Advocaten een aantal eisen aan advocaten. Voor Advocatenkantoor Nadaud is het vanzelfsprekend om aan die eisen te voldoen.

Naast het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Advocaten is advocatenkantoor Nadaud tevens lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Deze vereniging maakt zich sterk voor toegankelijke onafhankelijke rechtshulp voor iedereen: uitkeringsgerechtigden, werknemers, huurders, strafrechtelijk vervolgden, laagst betaalden en vreemdelingen. De VSAN streeft naar gefinancierde rechtsbijstand, zonder financiële blokkades, adequate honorering voor de advocaat en gegarandeerd hoge kwaliteit.