Çalışma Hukuku

Çalışma hukuku alanı, ücretli istihdam hukuku ve istihdam sözleşmeleri, istihdam, özlük, çalışma koşulları, işten çıkarma sorunları ve bunun gibi kuralları içerir.

Nadaud Hukuk Bürosu’nun ana uzmanlık alanları şunlardır:

  • İşten çıkarma
  • İş akdinin feshi durumunda tazminat
  • Haksız yere işten çıkarma
  • Toplu sözleşmelere ve çalışma koşullarına ilişkin konular
  • Tazminatlar