Kişiler ve Aile Hukuku

Kişiler arasındaki ilişkiler alanında danışma ve yardım, aile hukukunun uygulama alanı kapsamındadır.

Nadaud Hukuk Bürosu’nun ana uzmanlık alanları şunlardır:

 • Boşanma
 • Boşanma davalarında ihtiyati tedbirler
 • Boşanmanın uluslararası hukuki yönü, özellikle Alman ve Hollanda hukuku
 • Sivil birliktelik
 • Evlilik dışı ilişkinin sona erdirilmesi
 • Nafaka
 • Mal paylaşımı
 • Velayet hakkı
 • Velayet
 • Babalığın tanınması / reddi
 • Erişim hakları
 • Emeklilik sorunları, mirasın paylaşımı
 • Miras hakları