Ürünler ve Sözleşme Hukuku

Ürünler ve sözleşme hukuku, şahıslarla ürünler arasındaki yada birden fazla şahıs arasındaki yasal ilişkiyi düzenler.

Örneğin;

  • Araç alım-satımı
  • Ev alım-satımı
  • Sözleşme imzalama
  • Sözleşmenin bozulması
  • Sözleşmenin sona erdirilmesi
  • Zaman aşımı
  • Haksız fiilerden kaynaklanan talepler