Arbeidsrecht

Tot het praktijkgebied arbeidsrecht behoort het geheel van wetten en regels met betrekking tot betaalde arbeid: arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, personeelsaangelegenheden, arbeidsomstandigheden, ontslagkwesties, enzovoort.

De belangrijkste expertises van Advocatenkantoor Nadaud zijn:

  • Ontslag op staande voet
  • Vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • Kennelijk onredelijk ontslag
  • Ontslagvergunning
  • Achterstallig loon