Sociaal zekerheidsrecht

Het rechtsgebied sociale zekerheid omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. De regelgeving heeft voornamelijk betrekking op de rechten en plichten bij bijstand, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

De belangrijkste expertises van Advocatenkantoor Nadaud zijn:

  • Uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Uitkeringen bij werkloosheid
  • Bijstand en bijzondere bijstand
  • Bijstand voor zelfstandigen
  • Ziektewet
  • Algemene Ouderdoms Wet